Vladyka Cyril Vasiľ SJ udelil kňazskú vysviacku jezuitovi Martinovi Benkovi


Na Haiti uniesli päť kňazov a dve rehoľné sestry


Biskupi sa tešia, že čoskoro bude znovu možná účasť na bohoslužbách


Zomrel kňaz Košickej arcidiecézy Juraj Riško, rozlúčka bude v stredu