Anjel Pána na Misijnú nedeľu: Modlitba Bartimeja je nám vzorom


Pápež prijal návštevu komunity pre prepustených z väzenia


Pápež pozdravil stretnutie Montessori na počesť talianskej pedagogičky


Pápež: Sociálna náuka Cirkvi je proti individualizmu aj kolektivizmu