Počas slávnosti v obci Lomná pripomenuli lásku Trojjediného Boha


Vo farnosti Rimavská Sobota sa sformovala nová modlitbová skupina


Arcibiskup Zvolenský: Ekumenické hnutie pokladáme za Božiu milosť


Bratislavská Kalvária v programe Víkendu otvorených parkov a záhrad